За трудовите

Книга на абстракти

Во прилог се наоѓа книгата на абстракти за ICBEF. За да ја видите кликнете тука.

- По потреба на авторите, електронската верзија на книгата со целосни трудови може да биде пратена на е-маил.ICBEF МЕНИ