За трудовите

Листа на абстракти

Во прилог се наоѓа листата на прифатени абстракти за ICBEF. За да ги видите кликнете тука.

Воедно ги молиме авторите чии абстракти се на македонски јазик, истите да ги достават на англиски јазик најкасно до 15 јуни (рокот за доставување на конечните трудови) заради нивна припрема за печатење во Зборникот на абстракти на Конференцијата.ICBEF МЕНИ