Порака од организаторот

Почитувани,

Со големо задоволство, би сакал да испратам срдечна покана до членовите на академската заедница, индустријата, Владата и другите релевантни институции за учество на Првата меѓународна конференција за бизнис, економија и финансии, организирана од страна на Економскиот факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Р. Македонија.

Конференцијата ќе се одржи 13-15 септември 2012 година во Хотел „Оаза“ - Штип. Темата на конференцијата „Од либерализација до глобализацијата - предизвици во светот што се менува“ е фокусирана на теоретски и практични решенија за секоја организација која се соочува со динамично, турбулентно и честопати непредвидливо окружување, докажувајќи дека единствено промените се константни.

Конференцијата ќе претставува можност за мулти-дисциплинарната заедница од научници, бизнисмени и креатори на националната политика, кои имаат интерес од иновативни пристапи за бизнис, економија и финансии, да се сретнат, поврзат и разменат мислења.


За било какви прашања во врска со конференцијата, слободно обратете се на ICBEF@ugd.edu.mk

Со нетрпение Ве очекуваме во Штип.

Со почит,

Д-р Ристо Фотов, Декан
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев”
Крсте Мисирков бб
2000 Штип
Македонија
тел.: +389 32 550 301
e-пошта: risto.fotov@ugd.edu.mk

ICBEF МЕНИ